• flash1

Program konferencji

 

9.00-9.30

Rejestracja

9.30-9.45

 

Uroczyste otwarcie Konferencji

- prof. dr hab. Henryk Koroniak, prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn, Róża Tomikowska

 

 

SESJA I


9.45-10.25

 

Waldemar Nowicki, Patrycja Kuźma, Zbigniew Piskuła, Piotr Kirszensztejn

Analiza termograwimetryczna binarnych układów tlenkowych jako nośników aktywnej fazy metalicznej

10.25-10.45

 

Róża Tomikowska

Możliwości DSC i STA - przykłady

10.45-11.05

 

Przerwa kawowa

 

 

SESJA II


11.05-11.15

Masaaki Muraoka

Hitachi High-Tech Science company introduction for analytical instruments

11.15-12.00

 

Nobuaki Okubo

Application of the Real-Time Sample Observation Thermal Analysis

12.00-12.20

 

Marta Łatwińska

Analiza DSC przy otrzymywania włóknin polimerowych techniką melt-blown

12.20-13.20

 

Lunch

 

13.20-13.50

SESJA POSTEROWA


 

SESJA III


13.50-14.20

 

Krzysztof Łapiński, Róża Tomikowska

Praktyczne aspekty przygotowywania próbek

14.20-16.30

WARSZTATY


16.30-17.30

PODSUMOWANIE SEMINARIUM - dyskusja, pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje


   
   
   
   
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.